Noul Cod Fiscal 2014

Noul Cod Fiscal valabil de la 1 ianuarie 2014 aduce o serie de modificări privind impozitarea profitului, veniturilor și microîntreprinderilor, TVA, accize, construcții speciale și redevențe.
Modificările și completările aduse Codului Fiscal, prezentate în sinteză pe site-ul Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea, prevăd în domeniul impozitului pe profit scutirea veniturilor din dividende primite de la persoane juridice din state terțe cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, scutirea câștigurilor de capital realizate de contribuabili din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare, scutirea veniturilor obținute de o persoană juridică română din lichidarea unei alte persoane juridice.

Aceste scutiri se acordă în condițiile în care contribuabilul deține pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare.

Au fost introduse, respectiv modificate, și prevederile referitoare la scutirea de impozit a dividendelor primite de o persoană juridică română de la altă persoană juridică română, scutirea de impozit a dividendelor primite de o persoană juridică română de la altă persoană juridică străină situată într-un stat membru, neimpozitarea dividendelor distribuite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române.

Author:

Facebook Comment